آزمايشگاه تشخيص طبي مديكال

ميدان امام حسين(ع)- ابتداي خيابان انقلاب-روبروي ايستگاه مترو

77635932- 77516651

آزمايشگاه تشخيص طبي مديكال

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشگاه تشخيص طبي مديكال

خلاصه مشخصات:

  • 77635932- 77516651
  • ميدان امام حسين(ع)