آزمايشگاه تشخيص طبي برنارد

ميدان هفت تير-كوچه مازندراني-پلاك 18

88306545-88302973

آزمايشگاه تشخيص طبي برنارد

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشگاه تشخيص طبي برنارد

خلاصه مشخصات:

  • 88306545-88302973
  • ميدان هفت تير