آزمايشـگاه چيذر

چيذر- ميدان امام زاده علي اكبر(ع)-ابتداي بلوار عسگري-پلاك 1

22232150- 22213369

آزمايشـگاه چيذر

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشـگاه چيذر

خلاصه مشخصات:

  • 22232150- 22213369
  • چيذر