آزمايشـگاه تشخيص طبي ابوذر

پيروزي- بلوار ابوذر- بين پل اول و دوم-روبروي رستوران بهار- پلاك 817

33198731

آزمايشـگاه تشخيص طبي ابوذر

ارسال دیدگاه

ابتدا نام خود را بنویسید و سپس در کادر بزرگتر دیدگاه را در آخر نیز ارسال را بزنید، توجه داشته باشید که دیدگاه ها پس از تائید نمایش داده می شوند، پس از زدن ارسال دیدگاه شما ارسال شده و در صف بررسی قرار می گیرد


آزمايشـگاه تشخيص طبي ابوذر

خلاصه مشخصات:

  • 33198731
  • پيروزي