دکتر سیدمحمدعلی جلیل‌پور

دکتر سیدمحمدعلی جلیل‌پور

خیابان پاسداران

۲۲۵۸۰۰۷۴

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر سیدداوود ذاکر

دکتر سیدداوود ذاکر

خیابان شهید بهشتی

۶۶۷۳۷۲۰۱

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

دکتر محمدرضا ذوالفقاری

شادآباد

۶۶۸۰۱۲۳۸

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر ادوارد رستمی

دکتر ادوارد رستمی

خیابان جلال‌آل‌اجمد

۸۸۲۷۸۷۰۷

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر ایرج روئین دژ

دکتر ایرج روئین دژ

خیابان بهشتی

۸۸۷۷۲۰۱۴

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر مهدی صفاری

دکتر مهدی صفاری

میدان انقلاب

۶۶۹۲۶۰۳۲

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر علیرضا فرید آذر

دکتر علیرضا فرید آذر

خیابان آفریقا (جردن)

۸۸۷۹۴۱۱۸

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر زهرا قوامی شهیدی

دکتر زهرا قوامی شهیدی

خیابان بهشتی

۸۸۷۳۷۲۰۱

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر نادر یاسمی

دکتر نادر یاسمی

شهرک قدس

۸۸۰۹۰۱۵۴

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر امير بروجردي

دکتر امير بروجردي

خالد اسلامبولي (وزرا)‌

88557333-4

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر روازاده

دکتر روازاده

خیابان جمهوری

021-66424711 - 021-66425483

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر اسد کلاهدوز محمدي

دکتر اسد کلاهدوز محمدي

گاندي

88796908-88771317

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر فرهاد همت خواه

دکتر فرهاد همت خواه

شهرک قدس (غرب)

88573928

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر وحيد قاسمي

دکتر وحيد قاسمي

مقدس اردبيلي (زعفرانيه)

22017357

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر عذرا فارسي

دکتر عذرا فارسي

ولي عصر

22723993

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر مسعود عطار

دکتر مسعود عطار

باهنر (نياوران)

22801516

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر فرهاد صبري

دکتر فرهاد صبري

خیابان شریعتی

22885090 - 22853829

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر حسين صادق

دکتر حسين صادق

شريعتي

26601739

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر شريعتي

دکتر شريعتي

شريعتي

22607768

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر زهرا شاه‌حسيني

دکتر زهرا شاه‌حسيني

پاسداران

22322593-88644672

مشاهده و اطلاعات بیشتر