موزه حیات وحش دارآباد تهران

موزه حیات وحش دارآباد تهران

میدان نیاوران

02122803539-02122290002

مشاهده و اطلاعات بیشتر

ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ پردیسان تهران

ﻣﻮزه ﺗﻨﻮع زﯾﺴﺘﯽ پردیسان تهران

شهرک غرب

88241649

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه تاریخ خیابان پیروزی

موزه تاریخ خیابان پیروزی

خیابان پیروزی‌

۲۴۱۷۳

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه پول

موزه پول

خیابان میرداماد

۸۷۷۴۷۴۵

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه تاریخ

موزه تاریخ

خیابان ولی‌عصر

۸۷۸۸۶۸۰

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه ایران (رضا عباسی )

موزه ایران (رضا عباسی )

خیابان دكتر شریعتی

88463001

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه فرش ایران

موزه فرش ایران

خیابان دكتر فاطمی‌

۶۵۲۷۰۳

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه طبیعت و حیات وحش ایران

موزه طبیعت و حیات وحش ایران

دارآباد

۲۲۹۰۰۰۲

مشاهده و اطلاعات بیشتر

كاخ احمدشاهی

كاخ احمدشاهی

22285017

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کوشک احمدشاهی

کوشک احمدشاهی

نیاوارن

2287032

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کاخ صاحبقرانیه

کاخ صاحبقرانیه

نیاوران

2287045

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه نیاوارن

موزه نیاوارن

میدان نیاوران

۸۹۵۱۹۶۵8

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه کاخ گلستان

موزه کاخ گلستان

میدان امام خمینی

33113335

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه جهان نما تهران

موزه جهان نما تهران

میدان شهید باهنر

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه صبا تهران

موزه صبا تهران

ميدان بهارستان

33111246

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه امام علی تهران

موزه امام علی تهران

خیابان ولیعصر

02122017471 – 02122024847

مشاهده و اطلاعات بیشتر

باغ موزه گیاه شناسی – باغ ملی ایران

باغ موزه گیاه شناسی – باغ ملی ایران

اتوبان تهران ـ کرج

02144787297

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه جواهرات ملی ایران

موزه جواهرات ملی ایران

خيابان فردوسی

64463869

مشاهده و اطلاعات بیشتر

موزه آبگینه و سفالینه های ایران

موزه آبگینه و سفالینه های ایران

خیابان جمهوری

66708153-4

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کتابخانه و موزه ملی ملک تهران

کتابخانه و موزه ملی ملک تهران

خیابان امام خمینی

66726613

مشاهده و اطلاعات بیشتر