موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

کیلومتر 5 اتوبان تهران- کرج

44787290

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی

خیابان آزادی

66940777

مشاهده و اطلاعات بیشتر

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

جاده قدیم کرج

56276031

مشاهده و اطلاعات بیشتر

سازمان انرژیهای نو ایران

سازمان انرژیهای نو ایران

شهرک قدس

۸۸۰۸۵۰۰۶

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه صنایع و معادن ایران

دانشگاه صنایع و معادن ایران

پاسداران

22804518

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه صدا و سیما

دانشگاه صدا و سیما

خیابان ولی عصر(عج)

22168540

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین – پیشوا

شهرستان پیشوا

۳۶۷۲۵۰۱۱

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملارد

ملارد

65412900

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

فیروزکوه

۷۶۴۴۸۰۵۱

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

انتهای بزرگراه شهید ستاری

۴۴۸۶۵۱۷۹

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار

بلوار امیر کبیر

۶۵۶۴۹۹۰۱

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه هنر تهران

دانشگاه هنر تهران

خیابان حافظ

۶۶۷۳۳۴۰۱

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشگاه فنی و حرفه ای

میدان ونک

42350000

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانشگاه علوم پزشکی تهران

بلوار کشاورز

88933766

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

دانشگاه علوم پزشکی ارتش

خیابان فاطمی غربی

88028350

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

اوین

22180083

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ

بلوار اشرفی اصفهانی

44238171

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه عالی دفاع ملی

دانشگاه عالی دفاع ملی

اتوبان بابایی

27353317

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

میرداماد غربی

۸۸۸۸۲۹۹۱

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دانشگاه شاهد

دانشگاه شاهد

بزرگراه خلیج فارس

51215080

مشاهده و اطلاعات بیشتر