دکتر سیدامیر میرباقری

دکتر سیدامیر میرباقری

بلوار کشاورز

88960051-9

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر سیدمحمدحسن مرتضوی

دکتر سیدمحمدحسن مرتضوی

15 خرداد

55801631-40-55801619

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر بهروز مخلصی

دکتر بهروز مخلصی

میدان نوبنیاد

22937031-5-22939741-5

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر محمد محیط

دکتر محمد محیط

میدان ولی عصر(عج)

82141600-82141201

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر محمدرضا لیل آبادی اصل

دکتر محمدرضا لیل آبادی اصل

میدان نوبنیاد

22937031-5-22939741-5

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر محمدتقی کیا

دکتر محمدتقی کیا

دستگردی (ظفر)

88775894-88794118

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر سیدفرامرز کریمیان

دکتر سیدفرامرز کریمیان

ولی عصر

88553688

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر رامین قدیمی

دکتر رامین قدیمی

مطهری (تخت طاووس)

88303553

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر غلام حسین فلاحی

دکتر غلام حسین فلاحی

میدان کاج

22363312-21-22097161-22097151-22097131-22098060

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر محمدرضا فره وش

دکتر محمدرضا فره وش

فلسطین

88966130-9

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر حسین فروتن

دکتر حسین فروتن

بلوار کشاورز

66581551-9

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر محمد فراتی کاشانی

دکتر محمد فراتی کاشانی

پاسداران

22842000-22856822

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر هاشم فخر یاسری

دکتر هاشم فخر یاسری

میدان ولی عصر(عج)

82141600-82141201

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر هادی غفرانی

دکتر هادی غفرانی

بلوار کشاورز

66581551-9

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر امیرهوشنگ علی زاده

دکتر امیرهوشنگ علی زاده

ولنجک

22432560-9

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر رسول عزیزی

دکتر رسول عزیزی

کریمخان زند

88306166

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر سید مجتبی عاملی

دکتر سید مجتبی عاملی

مطهری (تخت طاووس)

88303549-88301928

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر حمید صالح یار

دکتر حمید صالح یار

شهرک قدس (غرب)

88086081-9-88086077

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر سید محسن صادقی

دکتر سید محسن صادقی

نارمک

77453540-77458453

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دکتر همایون شهیدی

دکتر همایون شهیدی

شریعتی

22009071-5

مشاهده و اطلاعات بیشتر