مرکز تصویر برداری عبدالهی فر

مرکز تصویر برداری عبدالهی فر

بزرگراه اشرفی اصفهانی

44829418

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری گیتی

مرکز تصویر برداری گیتی

پاسداران

22851703-4

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری پرتو طب حقیقت

مرکز تصویر برداری پرتو طب حقیقت

میدان نبوت

77957519-20

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری نیکان

مرکز تصویر برداری نیکان

خیابان وليعصر(عج)

88773990

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری پناهی

مرکز تصویر برداری پناهی

تقاطع ولیعصر و مولوی

55384090

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری همای سلامت

مرکز تصویر برداری همای سلامت

انقلاب

66482405-7-66482424

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری ولی عصر(عج)

مرکز تصویر برداری ولی عصر(عج)

آفریقا (جردن)

22017151-22052033- 22040443

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری نوین

مرکز تصویر برداری نوین

شهرک قدس (غرب)

88086784- 88084748

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری نماطب

مرکز تصویر برداری نماطب

انقلاب

77600405

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری ملاصدرا

مرکز تصویر برداری ملاصدرا

شیخ بهایی

88603695-6

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری گامانایف ایران

مرکز تصویر برداری گامانایف ایران

دستگردی (ظفر)

22902512-6

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری سینااطهر (شبانه روزی)

مرکز تصویر برداری سینااطهر (شبانه روزی)

شریعتی

22747542

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری مرکز تصویربرداری شفا

مرکز تصویر برداری مرکز تصویربرداری شفا

شریعتی

22618562-22640322-3

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری پرتوآفرین

مرکز تصویر برداری پرتوآفرین

خیابان 17 شهریور

33020676

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویربرداری پزشکی حقیقت (شبانه روزی)

مرکز تصویربرداری پزشکی حقیقت (شبانه روزی)

جانبازان (گلبرگ) شرقی

77957519-20-77957467-9

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری کوروش

مرکز تصویر برداری کوروش

مطهری (تخت طاووس)

88317252-6

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری کوثر

مرکز تصویر برداری کوثر

پاسداران

22551644-5

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری سیدخندان

مرکز تصویر برداری سیدخندان

سیدخندان

22864259-22866390- 22861911

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری سهروردی

مرکز تصویر برداری سهروردی

سهروردی شمالی

88756322-5-88743510-5

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مرکز تصویر برداری دکتر محمد اطهری

مرکز تصویر برداری دکتر محمد اطهری

مطهری (تخت طاووس)

88830326-88824724-88301632- 88829002

مشاهده و اطلاعات بیشتر