آکادمی شطرنج کمونوال

آکادمی شطرنج کمونوال

قیطریه

09124442811

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه شطرنج کایسا

مدرسه شطرنج کایسا

خیابان دولت

02122556559

مشاهده و اطلاعات بیشتر

متفكران ايران (شطرنج)

متفكران ايران (شطرنج)

ميدان توحيد

66936452

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آکادمی شطرنج تروا

آکادمی شطرنج تروا

فلکه دوم صادقیه

۴۴۰۷۳۶۷۸ ، ۴۴۰۷۳۶۷۷

مشاهده و اطلاعات بیشتر

گروه مدرسان شطرنج

گروه مدرسان شطرنج

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آموزشگاه شطرنج پایتخت

آموزشگاه شطرنج پایتخت

خیابان شریعتی

02122881747

مشاهده و اطلاعات بیشتر

کانون شطرنج ایران

کانون شطرنج ایران

میدان توحید

02166936452

مشاهده و اطلاعات بیشتر

دوره های آموزشی شطرنج

دوره های آموزشی شطرنج

میدان محسنی

02122909564

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه شطرنج شهمات – مرتضی محجوب

مدرسه شطرنج شهمات – مرتضی محجوب

سعادت آباد

02188689380

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آدکادمی شطرنج آپادانا

آدکادمی شطرنج آپادانا

شهرک آپادانا

02144696481

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه شطرنج رو ب رو

مدرسه شطرنج رو ب رو

میدان قدس

02122399586

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه شطرنج آتوساپور کاشیان

مدرسه شطرنج آتوساپور کاشیان

سعادت آباد

02122361965

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آکادمی شطرنج قدس

آکادمی شطرنج قدس

شهرک غرب

02188083369

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه شطرنج پندار

مدرسه شطرنج پندار

خیابان دولت

02122564985

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آکادمی شطرنج شادی پری در

آکادمی شطرنج شادی پری در

خیابان شریعتی

02122623427

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه شطرنج پیشگام

مدرسه شطرنج پیشگام

خیابان فرجام

02177296912

مشاهده و اطلاعات بیشتر

گروه آموزشی شطرنج مهر

گروه آموزشی شطرنج مهر

02122852951

مشاهده و اطلاعات بیشتر

مدرسه شطرنج ستارخان

مدرسه شطرنج ستارخان

ستارخان

02144204486

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آکادمی شطرنج اندیشه برتر

آکادمی شطرنج اندیشه برتر

پل سید خندان،

02122861165

مشاهده و اطلاعات بیشتر

تدریس خصوصی شطرنج – استاد عبدالهی

تدریس خصوصی شطرنج – استاد عبدالهی

02122066784

مشاهده و اطلاعات بیشتر