آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پیامبر

آزمایشگاه درمانگاه شبانه روزی پیامبر

بزرگراه اشرفی اصفهانی

۴۴۱۸۸۸۵-۸

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه زند

آزمايشگاه زند

خيابان كريم خان زند

88908188

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه رسالت

آزمايشگاه رسالت

45متري رسالت

22508555

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه دكتر داورپناه

آزمايشگاه دكتر داورپناه

حافظ

88809155

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشـگاه درمانگاه تخصصي اعصاب سهروردي

آزمايشـگاه درمانگاه تخصصي اعصاب سهروردي

سهروردي شمالي

88743510

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه دانش

آزمايشگاه دانش

بلوار كشاورز

88957594

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه دارالشفاء كوثر

آزمايشگاه دارالشفاء كوثر

شهر ري

55910026

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشـگاه چيذر

آزمايشـگاه چيذر

چيذر

22232150- 22213369

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه جهان كودك

آزمايشگاه جهان كودك

خيابان آفريقا

1-88676890

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه تشخيص طبي نرمال

آزمايشگاه تشخيص طبي نرمال

ستارخان

44204211

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه تشخيص طبي مديكال

آزمايشگاه تشخيص طبي مديكال

ميدان امام حسين(ع)

77635932- 77516651

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشـگاه تشخيص طبي جمالزاده

آزمايشـگاه تشخيص طبي جمالزاده

ميدان انقلاب

69-66591859

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه تشخيص طبي برنارد

آزمايشگاه تشخيص طبي برنارد

ميدان هفت تير

88306545-88302973

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشـگاه تشخيص طبي ابوذر

آزمايشـگاه تشخيص طبي ابوذر

پيروزي

33198731

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه تشخيص پزشكي كيهان

آزمايشگاه تشخيص پزشكي كيهان

خيابان ستارخان

66507160

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه تشخيص پزشكي آرامش

آزمايشگاه تشخيص پزشكي آرامش

سعادت آباد

22139016

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه پاتوبيولوژي مركزي

آزمايشگاه پاتوبيولوژي مركزي

خيابان وليعصر(عج)

22666511

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه پاتوبيولوژي مادر

آزمايشگاه پاتوبيولوژي مادر

گيشا

88240588

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا

آزمايشگاه پاتوبيولوژي سينا

ميدان آزادي

66002661

مشاهده و اطلاعات بیشتر

آزمايشگاه پاتوبيولوژي سروش

آزمايشگاه پاتوبيولوژي سروش

خيابان پيروزي

33344746

مشاهده و اطلاعات بیشتر